ANMODNING OM SYGEBESØG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmodning om sygebesøg skal ske så tidligt på dagen som muligt.

Efter kl 10 kan kun hastende besøg aftales.

Sygebesøg foretages, hvis lægen skønner, at patienten er for svag til at møde frem i konsultationen.

Vi kører normalt sygebesøg over middag.