TOLDBODLÆGERNE

 

Vi er 4 speciallæger i Almen Medicin, som sammen driver praksis af en størrelse, som svarer til en 3-læge praksis:

Lars Kongsøre
Erik Johansen
Lise Borregaard Fuglsang
Anna Lucia Paulsen


At vi er 4 læger sammen på denne måde i kompagniskab, betyder for dig, at du ikke alle dage kan træffe os alle sammen, se under "Lægerne".

Men at du normalt vil kunne aftale en tid hos een bestemt af lægerne, som du måske efterhånden betragter som "din læge". Dit ønske om een bestemt læge vil kunne efterkommes, såfremt du er parat til at acceptere en evt. ventetid hos pågældende læge. Oplys ved tidsbestillingen, hvilken læge, du gerne vil have en tid hos.

Hvis det derimod haster med at komme til lægen, bliver du set af den læge, der først har en ledig tid.

Se mere under "Praktisk information"

 

Lægerne:

Læge Lars Kongsøre
Speciallæge i Almen Medicin.
Tilknyttet praksis siden 1995.
Indtrådt som kompagnon i 1997.

Træffes ikke på onsdage.

 
 
Læge Erik Johansen
Speciallæge i Almen Medicin.
Tilknyttet praksis siden  2007.
Indtrådt som kompagnon i 2008.

Træffes ikke på torsdage.

 
 
Læge Lise Borregaard Fuglsang
Speciallæge i Almen Medicin.
Tilknyttet praksis siden 2007.
Indtrådt som kompagnon i 2012.

Træffes ikke efter kl 14.00.

 

Læge Anna Lucia Paulsen
Speciallæge i Almen Medicin.
Indtrådt som kompagnon 1. april 2020.
Forinden ansat i praksis siden 1/4-2019  i det sidste år i speciallægeuddannelsen. 

Træffes ikke efter kl. 14.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

YNGRE LÆGER UNDER VIDEREUDDANNELSE:

Vi mener, at lægeuddannelse i Danmark foregår på højt niveau, og det er vores erfaring, at de nye læger er vidende og engagerede. Vi vil gerne medvirke til at dygtiggøre og "forme" de yngre læger, og desuden er deres input ofte fornyende og inspirerende.

Derfor deltager vi i videreuddannelsen af yngre læger, og du vil i perioder kunne møde en sådan som ekstra læge her i klinikken. De yngre læger arbejder under konstant supervision af de faste læger.

I øjeblikket har vi

Læge Regitze Høy
Regitze er nu tilbage hos os fast som led i  sin ansættelse i hoveduddannelsesstilling på vej mod at blive praktiserende læge.

Læge Jens Tilma
Jens er tilbag
e ved os fast fra 16. maj,  som led i  sin ansættelse i hoveduddannelsesstilling med henblik på at blive speciallæge i Almen Medicin for derefter at kunne nedsætte sig som praktiserende læge.

Læge Søren Bloch Larsen
Søren er nu hos os 1 dag om måneden (1. torsdag) som led i  sin ansættelse i hoveduddannelsesstilling med henblik på at blive speciallæge i Almen Medicin for derefter at kunne nedsætte sig som praktiserende læge.  Søren er p.t. primært på forskellige sygehusafdelinger

Læge Lea Sander Berg
Lea er pr. 1. maj 2024 og 6 måneder frem ansat i uddannelsesstilling som KBU-læge. Forinden har Lea vært ansat 1/2 år på Thisted sygehus.

 

MEDICINSTUDERENDE I PRAKSIS:

Vi deltager i undervisningen af medicinstuderende fra Aalborg Universitet.

Derfor vil der i perioder af nogle få ugers varighed være medicinstuderende i praksis.

De deltager i de forskellige funktioner i praksis og vil også have enkelte selvstændige konsultationer under supervision af lægerne.

Tag godt imod dem :)