TELEFONISK KONTAKT - hvordan og hvornår

Toldbodlægerne:   tlf.   96 19 99 06.

Telefonkontakten om morgenen er overgået til sekretærer og sygeplejersker.
 
Kl. 8.00 - 12.00:

Du kan fortsat komme i kontakt med klinikken telefonisk hver dag kl. 8.00-12.00, og lave aftale om hastende eller ikke-hastende konsultation, og prøvesvar og lignende kan i vid udstrækning gives af vores sekretærer og sygeplejersker.
Hvis du sammen med vores personale aftaler, at kontakt med lægen er nødvendig, kan du enten sende en elektronisk meddelelse via vores hjemmeside her, eller få en aftale om at lægen ringer dig op i løbet af dagen.

Vi er klar over, at dette for mange patienter er en betydelig ændring, og vi håber på jeres forståelse. Vi er tvunget til konstant at tilpasse os de hastige forandringer i sundhedsvæsnet, og på denne måde mener vi at kunne udnytte de samlede ressourcer bedst. Blandt andet vil det betyde, at vi kan se lidt flere patienter i konsultationen hver dag.

 

Kl. 12.00-16.00:
Kun hastende henvendelser.

Mandag - torsdag kl. 12.00-16.00 besvares uopsættelige henvendelser på skift af de 7 lægeklinikker i Dokken.

Fredag kl. 12.00-16.00 er også læge Mikael Grønning Mikkelsen i Storegade inddraget  i denne vagtordning. Dette vil fremgå af telefonsvareren på vores telefonnummer 96199906, og ved opslag i ruden hos sekretæren.

 

Efter kl. 16 samt week-end/helligdage:

LÆGEVAGTEN træffes i tilfælde af akut sygdom på telefon: 70 150 300.