NYE PATIENTER / LÆGESKIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toldbodlægerne har

LUKKET FOR TILGANG AF NYE PATIENTER.

 

Lægeskift foregår iøvrigt via www.Borger.dk eller ved henvendelse på Borgerservice på rådhuset, man kan IKKE skifte læge ved at henvende sig hos hverken den "gamle" eller den "ny" læge.

 

For "nye" patienter gælder følgende:

Vær opmærksom på, at ved lægeskift sendes din journal IKKE automatisk fra din tidligere læge til din ny læge - HELLER IKKE selv om du krydser af i "ja" på skemaet på kommunen ved lægeskift. Din journal må IKKE sendes nogen steder ud af lægepraksis uden din anmodning direkte til lægen, og du bedes derfor selv kontakte din tidligere læge og bede om fremsendelse af journalen til din ny læge. Det er vigtigt for at bedre vores mulighed for at sikre kontinuiteten i din lægebehandling, at du sørger for, at vi får din gamle journal.

Vi vil gerne modtage vore nytilmeldte patienter på ordentlig vis, og beder dig derfor ved den første konsultation medbringe en kortfattet oversigt over væsentlige sygdomme, indlæggelser, vaccinationer, allergi og andet relevant, foruden at du bedes medbringe din medicin og en opdateret medicinliste.

Og jævnfør ovenstående desuden sørge for, at vi har fået journalen fra din forhenværende læge, inden du kommer.