MEDICINTILSKUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERELT TILSKUD

Staten giver automatisk tilskud til tilskudsberettiget medicin, dette kaldes "generelt tilskud". Ikke al medicin har generelt tilskud. Hvis du f.eks. har brug for en lille pakke Pamol til lejlighedsvis hovedpine, skal de købes i håndkøb uden recept og uden tilskud.

Jo mere receptpligtig, tilskudsberettiget medicin man køber på apoteket i løbet af et år, desto mere tilskud får man. Det er apotekerne, der holder styr på dette, og deres register kaldes CTR, din tilskudskonto kaldes CTR-konto.

Din tilskudsprocent stiger altså i løbet af året i takt med dine samlede udgifter. Se tabellen nedenfor.

Derudover afhænger tilskudsprocenten af, om du er over eller under 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. Et nyt tilskudsår starter første gang, du igen køber tilskudsberettiget medicin, efter at dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Apoteket trækker automatisk dit tilskud fra på regningen, og alle apoteker i Danmark er tilsluttet det samme system, således at det er ligegyldigt hvilket apotek, du handler på, og det behøver ikke være det samme apotek hver gang.

Du kan til enhver tid på apoteket få oplyst, hvor langt du er i tilskudsåret, altså hvilken procentsats du aktuelt står på, samt hvilken dato du starter forfra igen. Dette fremgår også af din kvittering fra apoteket, når du har købt receptpligtig medicin.

Desuden kan du logge dig på fmk-online.dk hvor du kan finde din aktuelle medicin, recepter på apoteket, vaccinationer, livs/behandlingstestamente samt tilskudsbevillinger og tilskudsstatus.

 

Medicintilskudsgrænser pr. 1. januar 2024 til 31. december 2024:

Voksne, 18 år og derover

Tilskudsgrænser           Tilskudsprocent 
0 - 1.075 kr.                         0 pct. 
1.075 - 1.805 kr.                50 pct. 
1.805 - 3.915 kr.                75 pct. 
3.915 - 21.298 kr.              85 pct. 
Over 21.298 kr.               100 pct. 
Egenbetalingsloft:        4.575 kr.

Børn, under 18 år

Tilskudsgrænser       Tilskudsprocent
0 - 1.075 kr.                   60 pct.
1.075 - 1.805 kr.            60 pct. 
1.805 - 3.915 kr.            75 pct. 
3.915 - 26.085 kr.           85 pct. 
Over 26.085 kr.           100 pct. 
Egenbetalingsloft:    4.575 kr.

Se  Lægemiddelstyrelsen Medicintilskuds­grænser her:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/beregn-dit-tilskud/tilskudsgraenser/

 

 

ENKELTTILSKUD

Der kan hos Sundhedsstyrelsen søges "enkelttilskud" til visse lægemidler, som ikke er omfattede af det generelle tilskud, f.eks. til afføringsmidler i visse tilfælde.

Det er lægen, der efter din anmodning, udfærdiger denne ansøgning og indsender den, og hos Toldbodlægerne koster dette 250 kr, som du selv skal betale.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

 

FORHØJET TILSKUD

Der kan ligeledes hos Sundhedsstyrelsen søges "forhøjet tilskud" til et lægemiddel, hvis du mener at du ikke kan tåle det billigste præparat i gruppen, hvilket apoteket ellers har pligt til at udlevere. Det er vanskeligt at få bevilget forhøjet tilskud, der skal meget overbevisende argumenter til, og de billigere præparater skal være grundigt afprøvet af dig, hvis bevillingen skal gå igennem. Disse ansøgninger er meget tidskrævende at udføre, de skal betales af patienten selv, de kan kun udfærdiges af lægen, og hos Toldbodlægerne koster det mindst 400 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, får du bevillingen tilsendt med posten fra Sundhedsstyrelsen, og samtidig bliver bevillingen synlig i apotekets register.

 

 

TERMINALTILSKUD

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital.

Derfor har man vedtaget, at al medicin i den situation er gratis, når patienten har en bevilling af terminaltilskud fra Sundhedsstyrelsen.

Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Sundhedsstyrelsen om terminaltilskud, og ansøgningen koster intet for patienten.

Patienten modtager et brev med bevillingen.

Samtidig bliver bevillingen registreret i CTR - Det Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at patienten har ret til at få alt sit receptordinerede medicin gratis.

Tilskud til døende (terminalbevilling) betyder, at patienten får alle lægemidler, som er udskrevet på recept, gratis, uanset om der ellers er tilskud til medicinen eller ej.

Terminaltilskud dækker ikke udgifter til hjælpemidler eller ernæringsprodukter. Her kan man evt. søge om tilskud hos kommunen.

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. Lægen skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde bevillingen.

 

KOMMUNALT TILSKUD

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end nævnt ovenfor.

Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service.

Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg på socialforvaltningen i  kommunen.

 

SE OGSÅ INFO PÅ MEDICIN.DK

https://min.medicin.dk/Indledningsafsnit/Afsnit/3711#