MEDICINBIVIRKNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al virksom medicin kan have bivirkninger.

Tal med din læge, hvis du oplever uventede eller uacceptable bivirkninger.

Du kan læse Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om bivirkninger via følgende link - og anmelde bivirkningen, hvis du ønsker det:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin