LÆGEATTEST TIL KØREKORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye regler om lægeerklæring til kørekort

 

Med virkning fra den 1. juli 2017 er der for nyudstedte kørekorts vedkommende ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Samtidig stiller loven som hovedregel ikke længere krav om lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

 

Hos Toldbodlægerne gælder følgende:

Ved erhvervelse eller fornyelse af kørekortet kan Politiet  kræve helbredsattest af dig, denne udarbejdes hos lægen.

Attesten og den tilhørende undersøgelse betales ikke at Sygesikringen, og derfor opkræver vi et honorar  på 400 kr, som bedes betalt til sekretæren i forbindelse med konsultationen.
 

Der skal aftales tid via sekretariatet - du kan altså ikke bestille tid til kørekortsattest v.h.a. den elektroniske tidsbestilling her på siden.

Du skal medbringe et nyt, vellignende foto, der opfylder kravene til billede til kørekort:
https://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/pasbilleder.htm

NB! Attesten er ændret i 2019: Der er ikke længere fotokrav til attesten. Men hvis du vælger at ikke medbringe foto, skal du fremvise Foto-ID så vi kan identificere dig.

Hvis du bruger briller eller kontaktlinser ved bilkørsel, skal disse medbringes. Politiet forlanger synstest både med og uden brille/linser, så evt. linser skal kunne fjernes og evt. isættes igen.

Du bedes møde 10 min. før tiden og henvende sig hos sekretæren i lugen, idet attestens side 1 skal udfyldes af dig inden konsultationen.
 

----------------------------------------------------------------------------

Hvis lægen efter test og undersøgelse er i tvivl om, hvorvidt det helbredsmæssigt er forsvarligt for patienten at føre motorkøretøj, har lægen mulighed for og pligt til at anbefale vejledende køreprøve.

Det er altså lægens pligt og ret at foretage den samlede vurdering.

Du skal efterfølgende aflevere attesten i kommunens Borgerservice. Her vil du få udstedt et midlertidigt kørekort til brug, indtil du modtager det endelige kørekort med posten.

Har du en eller flere kroniske sygdomme, kan sagsbehandlingen hos politiet og embedslægen betyde, at du først modtager dit endelige kørekort efter 4-8 uger.

-------------------------------------------------------------------------

 

Vær opmærksom på følgende:

"Med de nye regler omkring helbred og kørekort skal ældre borgere ikke længere til et obligatorisk lægetjek, når de fylder 75 år. Derfor skal lægerne fremover have større fokus på at rådgive ældre om fortsat bilkørsel, når de møder dem i hverdagen i klinikken."

Styrelsen for Patientsikkerhed - Kørekort og lægeattester:
https://stps.dk/da/helbred-og-koerekort/