KØRSEL / TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan få transport til behandling i sundhedsvæsnet:

 

Til læge og speciallæge:

https://www.thisted.dk/Borger/AeldrePension/Transport/TransportTilSygehusLaege.aspx

Til sygehus:

https://rn.dk/Sundhed/Dine-rettigheder-som-patient/Patientbefordring

 

Hvordan får patienten transport?

Ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning skal du kontakte kommunen kl. 8-11 på:
99 17 18 55

Ved transport til sygehus skal du kontakte sygehuset/regionen kl 8.00 - 13.30 på:
97 64 80 30

Hvis du selv sørger for transport til sygehusbehandling eller genoptræning, og du ønsker refusion for udgifterne, skal du først aftale det med sygehuset/kommunen. Når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du huske at sende dokumentation med fra lægen, sygehuset eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

Regionen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til befordring til sygehusbehandling, og kommunen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til transport til genoptræning. Kommunen kan også tilbyde transport til læge, men som udgangspunkt skal kommunen betale udgifterne til billigste forsvarlige transport, som du selv sørger for.

----------------------------------------------------------------------------------

 

LIGGENDE TRANSPORT til indlæggelse/amb. beh./blodprøve på sygehus:

Kan kun bestilles af læge/medhjælp eller behandlingssted.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Spørgsmål rettes til:

Patientvejleder Region Nordjylland tlf: 97 64 80 10     kl 9-12

 

Det er kommunalbestyrelsen der administrerer loven og kan bevilge transport, se mere her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/816