PNEUMOKOKVACCINATION

Opdatering 25. marts 2022.

Pnenumokokvaccination forlænges indtil udgangen af 2022

Det gratis tilbud om pneumokokvaccination med PPV23 til ældre og personer med en række kroniske sygdomme er den 12. marts 2022 forlænget indtil udgangen af 2022.

 

Opdatering 3. marts 2022.

Det gratis tilbud om pneumokokvaccination til udvalgte risikogrupper er udløbet 28. februar 2022.

Vaccination mod pneumokokker til udvalgte risikogrupper

Pneumokokker er en gruppe af bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. Grupper af personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge af pneumokokker tilbydes gratis vaccination.

De mest almindelige sygdomme, som pneumokokker kan være skyld i, er akut mellemøre-, bihule- og lungebetændelse, der oftest ikke giver varige mén, men hos nogle risikogrupper kan lungebetændelse dog være alvorligt. Hvis man er smittet, og pneumokokbakterien spreder sig til blodbanen, kan sygdommen blive livstruende og forårsage blodforgiftning (sepsis) og/eller hjernehindebetændelse (meningitis).

Personer med fx visse kroniske sygdomme risikerer at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med pneumokokker. Derfor bliver de tilbudt gratis vaccination.

Aktuelt gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper:

1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder

2. Gruppen af ældre og personer med en række kroniske sygdomme som omfatter følgende:

A) Personer, der er fyldt 65 år

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
     b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
     c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
     d) Personer med liquorlækage.
     e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
     f) Personer med Cochlear implantation.
     g) Personer med stamcelletransplantation.
     h) Personer med organtransplantation.
     i) Personer med Diabetes Mellitus, som modtager medicinsk behandling herfor
     j) Personer med kronisk hjertesygdom, dog fraset isoleret forhøjet blodtryk
    k) Personer med kronisk lungesygdom
    l) Personer med kronisk nyresygdom
    m) Personer med kronisk leversygdom

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
     b) Personer med hjerteinsufficiens.
     c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
     d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
     e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
     f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
     g) Personer med nefrotisk syndrom.
     h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

E) Svejsere (personer, hvis erhverv omfatter at svejse).

 

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse – dem er man ikke beskyttet imod, når man er blevet vaccineret.

Du skal kontakte sekretæren for at aftale om tid til vaccinationen.

Kan evt. gives samtidigt med influenzavaccination hvis du også ønsker den.

Bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper

Vejledning om gratis pneumokokvaccination

Du kan læse mere om invasiv pneumokoksygdom og vaccination imod det på Statens Serum Instituts hjemmeside

Om vaccinen

Vaccinen, der tilbydes gratis, er 23-valent, hvilket vil sige, at den beskytter mod 23 forskellige typer af pneumokokbakterier. Almindelige bivirkninger efter vaccination er rødme, hævelse og ømhed der, hvor man er blevet stukket.

Der findes også en anden vaccine mod pneumokokker. Den beskytter mod 13 typer af pneumokokker og virker på en anden måde end den vaccine, der tilbydes gratis. Visse grupper, der er i særligt høj risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, kan have gavn af at få begge typer vacciner. Det kan man tale med sin læge om. Den anden vaccine er ikke gratis, men visse risikogrupper kan få et tilskud til betalingen.

Læs mere om tilskud til vacciner her

Læs mere om hvilke grupper, der er i særligt høj risiko hos Statens Serum Institut

Børn i alderen 3, 5 og 12 måneder tilbydes vaccination mod pneumokokker med den vaccine, der beskytter imod 13 typer af pneumokokbakterier – dette er en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 23-valent

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent