TOLDBODLÆGERNE

Vi er 4 speciallæger i Almen Medicin, som sammen driver praksis af en størrelse, som svarer til en 3-læge praksis:

Lars Kongsøre
Erik Johansen
Lise Borregaard Fuglsang
Mette Langballe Cohen - går på pension 31/12 19


At vi er 4 læger sammen på denne måde i kompagniskab, betyder for dig, at du ikke alle dage kan træffe os alle sammen, se under "Lægerne".

Men at du normalt vil kunne aftale en tid hos een bestemt af lægerne, som du måske efterhånden betragter som "din læge". Dit ønske om een bestemt læge vil kunne efterkommes, såfremt du er parat til at acceptere en evt. ventetid hos pågældende læge. Oplys ved tidsbestillingen, hvilken læge, du gerne vil have en tid hos.

Hvis det derimod haster med at komme til lægen, bliver du set af den læge, der først har en ledig tid.

Se mere under "Praktisk information"

 

Lægerne:

Læge Lars Kongsøre
Speciallæge i Almen Medicin.
Tilknyttet praksis siden 1995.
Indtrådt som kompagnon i 1997.

Træffes ikke på onsdage.

 
 
Læge Erik Johansen
Speciallæge i Almen Medicin.
Tilknyttet praksis siden  2007.
Indtrådt som kompagnon i 2008.

Træffes ikke på torsdage.

 
 
Læge Mette Langballe Cohen - går på pension 31/12 19
Speciallæge i Almen Medicin.
Tidligere selvstændig praktiserende læge i 9 år og kommunallæge i 3 år.
Tilknyttet praksis siden 2006.
Indtrådt som kompagnon 1. jan. 2012

Træffes ikke på tirsdage.

 
 
Læge Lise Borregaard Fuglsang
Speciallæge i Almen Medicin.
Tilknyttet praksis siden 2007.

Indtrådt som kompagnon 1. jan. 2012

Træffes ikke efter kl 14.00.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

YNGRE LÆGER UNDER VIDEREUDDANNELSE:

Vi mener, at lægeuddannelse i Danmark foregår på højt niveau, og det er vores erfaring, at de nye læger er vidende og engagerede. Vi vil gerne medvirke til at dygtiggøre og "forme" de yngre læger, og desuden er deres input ofte fornyende og inspirerende.

Derfor deltager vi i videreuddannelsen af yngre læger, og du vil i perioder kunne møde en sådan som ekstra læge her i klinikken. De yngre læger arbejder under konstant supervision af de faste læger.

I øjeblikket har vi

 

Læge Anna Lucia Paulsen - indtræder som kompagnon som afløser for Mette pr. 1/4-20

Anna har udsigt til at blive færdiguddannet speciallæge i Almen Medicin 1. april 2020, og har således nu sit sidste år i speciallægeuddannelsen her hos os.

 

Læge Regitze Høy

Pr. 3. feb. 2020  er Regitze tilbage hos os igen, nu i  ansættelse i hoveduddannelsesstilling på vej mod at blive praktiserende læge.
 

Læge Maria Okholm

Pr. 9. marts 2020 starter Maria Okholm som KBU læge hos os. Hun kommer fra en 6 måneder ansættelse på Medicinsk afdeling Thisted Sygehus.  Hun skal være hos os i 6 måneder som læge i klinisk basisuddannelse.